Country Report Denmark

Landrapport

 • Danmark
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

01 juni 2015

The Danish economy is expected to rebound further, with a 1.8% expansion forecast for 2015 as private consumption and investment growth accelerate and export growth continues.


 

CR_Denmark_June_2015_overviewCR_Denmark_industries_performance_forecast

 

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease further in 2015

Danish business insolvencies decreased four years in a row, and in 2015 another decrease is expected, as the economic rebound gains momentum.

 

CR_Denmark_business_insolvencies

 

 

Economic situation

 

CR_Denmark_real_GDP_growth

 

Growth in 2014 after two years of contraction

Since the sharp recession in 2009, when GDP contracted by more than 5%, the Danish economy has yet to find its way back to sustainable growth. The real estate market was hit so badly during the global credit crisis – with house prices dropping by 20% – that only Spain and Ireland surpassed it in terms of lost value. This was followed by a crisis in Denmark’s banking system and the loss of 170,000 jobs, mainly in the manufacturing sector. With private households having to tighten their purse strings, private consumption has remained subdued over the last couple of years. Meanwhile public spending has been tightened to control the government deficit and various support packages designed to stabilise the financial sector and to ensure that Danish businesses have access to financing were implemented. In 2014, GDP growth finally increased again, up 1.0% after two years of contraction.

 

CR_Denmark_real_private_consumption

 

Private consumption and investment expected to pick up

The Danish economy is expected to rebound further, with a 1.8% expansion forecast for 2015 as private consumption and investment growth accelerate and export growth continues. Externally, the Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that adressed the issue of high labour costs. In order to keep the Danish krone pegged to the (depreciating) euro, the Danish National Bank has repeatedly lowered the main interest rate to -0.75% in February 2015. Avoiding appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations. The additional stimulus of a devalued euro to eurozone consumers will also benefit Danish exporters through rising demand.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.