Country report Denmark 2017

Landrapport

 • Danmark
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

16 mai 2017

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Denmark key indicators

Denmark industries performance forecast

The insolvency environment

Sharp, but exceptional insolvency increase in 2016

Danish business insolvencies increased sharply in 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies. As such, it is difficult to provide an accurate forecast on real businesses and insolvency development in 2017. It is expected that business failures will decline by about 20% this year, an adjustment from exceptionally high levels in 2016.

Danish business insolvencies

Economic situation

Exports to pick up

Denmark real GDP growthThe Danish economy is expected to grow 1.4% in 2017, driven by investment and exports. The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations. Danish exporters are also expected to benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth should remain subdued in 2017.

Denmark - exports of goods and non-factor servicesPublic finances are healthy, with government debt below 40% of GDP. This provides room for more fiscal stimulus.

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.