Country Report France 2016

Landrapport

 • Frankrike
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

28 april 2016

French business insolvencies are expected to decrease only about 4% in 2016. The number of insolvencies will still be about 10% higher than in 2008.

2016_CR_WE_France_key_indicators2016_CR_WE_France_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Only a modest decrease in insolvencies expected in 2016 

2016_CR_WE_France_business_insolvencies

French business insolvencies increased again in 2015. According to the French Central Bank, business failures of very small businesses increased 2.1%, while mid-sized and larger companies registered decreases (5.8% and 16.4% respectively). In light of the modest economic rebound expected in 2016, business failures are expected to decrease 4%. However, with more than 60,000 cases expected, the number of business insolvencies would still be about 10% higher than in 2008.

Economic situation

Growth expected to remain below eurozone average

2016_CR_WE_France_Real_GDP

After several years of feeble GDP increases below 1%, in 2016 the French economy is expected to grow 1.1% as private consumption, manufacturing and exports improve. However, this growth rate remains below the eurozone average of 1.5%.

In 2016 economic growth is expected to increase 1.4%, driven by a rebound in investment and industrial production. However, productivity remains an issue in the French manufacturing sector. Private consumption, traditionally a major contributor to French economic growth is sustained by persistent low energy prices. At the same time, the high unemployment rate of more than 10% still hampers household consumption expansion.

2016_CR_WE_France_fiscal_balance

The 2008 credit crisis, subsequent government stimulus measures, and France’s only modest recovery have led to a sharp increase in public debt in recent years, up to 96% of GDP in 2015 from 66.7% of GDP in 2008. The French government has repeatedly missed meeting the Maastricht deficit threshold of 3% of GDP. Despite some austerity programmes, more measures to curb public spending are required, as public spending in France is the highest in the eurozone.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.