Country report France 2017

Landrapport

  • Frankrike
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

16 mai 2017

With more than 58,000 cases in 2016 the number of business insolvencies was still about 5% higher than before the start of the credit crisis in 2008.

France key indicators

 

France industries performance forecast

 

The insolvency environment

Despite decreases in 2016 and 2017, the insolvency level remains high 

French business insolvencies decreased by about 8% in 2016, and in 2017 another 5% decline is expected, in line with the on-going (albeit modest) economic rebound. However, with more than 58,000 cases in 2016 the number of business insolvencies was still about 5% higher than in 2008.

 

French business insolvencies

 

Economic situation

Growth expected to remain below eurozone average

 

France real GDP growth
After several years of feeble GDP increases of less than 1%, in 2015 and 2016 the French economy grew 1.2% annually. However, this growth rate remained below the eurozone average (1.6% growth in 2016).

 

In 2017 and 2018 French economic growth is expected to increase only modestly, by 1.3% and 1.4% respectively; again below the eurozone average. Productivity remains an issue in the French manufacturing sector.

Unemployment, at least, shows a decreasing trend, which should benefit private consumption.

 

France fiscal balance
The 2008 credit crisis, subsequent government stimulus measures, and France’s only modest recovery have led to a sharp increase in public debt in recent years, up to 93% of GDP in 2016 from 67% of GDP in 2008. The French government has repeatedly missed meeting the Maastricht deficit threshold of 3% of GDP. Despite some austerity programmes, more measures to curb public spending are required, as public spending in France is the highest in the eurozone (57% of GDP).

 

 

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.