Country Report Germany 2016

Landrapport

 • Tyskland
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

28 april 2016

In 2015, the German economy grew 1.7%, spurred by household consumption which increased 1.9%. Private consumption remains a key driver of growth in 2016.

The insolvency environment

Pace of decrease in insolvencies expected to slow down in 2016

As a consequence of Germany’s robust economic performance since 2010, the number of business failures decreased annually. In 2015 business failures decreased by 4.0%, to 23,123 cases. In 2016 it is expected that the annual decrease will slow down to 2%.

Economic situation

Private consumption remains a key driver of growth in 2016

The German economy recorded a solid growth rate of 1.7% in 2015. In contrast to previous years, when economic growth was mainly driven by exports, household consumption became a key driver in 2015, increasing 1.9%. This trend is expected to continue in 2016 with household consumption expected to increase 1.9%, still driven by low oil prices, rising wages and a further decrease in unemployment.

At the same time, government expenditures are forecast to increase, especially for the sharply increased number of migrants. While business investment and industrial production are expected to record higher growth rates than in 2015, export performance will be affected by a more sluggish global demand.

Overall, a GDP increase of 1.9% is expected in 2016.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2014, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2016 and 2017 the budget surplus is expected to decrease again due to increased expenses in order to cope with the high number of migrants.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.