Country report Germany 2017

Landrapport

 • Tyskland
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

16 mai 2017

Private consumption remains a key driver of growth in 2017, sustained by higher household purchasing power and further decreasing unemployment figures.

Germany key indicatorsGermany industries performance forecast

The insolvency environment

No further insolvency decrease expected in 2017

As a consequence of Germany‚Äôs consistent economic performance since 2010, the number of business failures decreased annually. In 2016 business failures decreased by 6.9%, to about 21,500 cases. However, at the same time, creditors´ outstanding claims increased to EUR 27.4 billion in 2016 compared to EUR 17.3 billion in 2015, as more larger and economically relevant businesses failed. In 2017, no substantial insolvency decrease, as seen in previous years, is expected.

German business insolvencies

Economic situation

Private consumption remains a key driver of growth in 2017

Germany real GDP growth

The German economy remains resilient, recording a solid growth rate of 1.8% in 2016. As in 2015 household consumption was a key driver, increasing 1.8% (this is in contrast to previous years, when economic growth was mainly driven by exports). In 2017 private consumption growth is expected to slow down somewhat as consumer prices increase above 2%, but remain sustained by wage growth an decreasing unemployment.

Export growth is expected to accelerate in 2017 as global demand increases and the eurozone rebound continues. At the same time, government expenditures and industrial production will increase further. That said, business investment growth remains relatively weak.

Germany - exports of goods and non-factor services

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2015, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2017 and 2018 the budget surplus is expected to be maintained. However, depending on the outcome of the September 2017 general elections, public spending could increase further in 2018 and beyond.

 

 

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.