Country Report Ireland 2016

Landrapport

 • Irland
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

28 april 2016

The Irish economy registered a strong performance, increasing 5.2% in 2014 and 6.8% in 2015. In 2016, growth is expected to slow down but remain robust.

2016_CR_WE_Ireland_key_indicators2016_CR_WE_Ireland_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Decrease in corporate insolvencies continues

2016_CR_WE_Ireland_business_insolvencies

After six years of increases, Irish business insolvencies finally started to decline in 2013. This trend is expected to continue in 2016 as economic growth is forecast to remain robust.

Economic situation

Growth slows down, but remains robust

2016_CR_WE_Ireland_Real_GDP

The Irish economy grew 5.2% in 2014 and 6.8% in 2015 – a particularly strong performance compared to the rest of the eurozone. The rebound was mainly due to a sharp increase in exports of goods and services, triggered by a reduction in wages, but also because of a drop in domestic demand for imports. Investments also recorded a major surge.

In 2016 the economic rebound is expected to continue, although at a slower pace (up 4.3%).

2016_CR_WE_Ireland_change_exports

Investments and exports continue to rise, while private consumption is expected to grow again above 3%. Unemployment continues to decrease, to an expected rate of 8% in 2016.

International investors seem to appreciate the efforts of the government to reduce the public deficit and have regained new trust in the (long-term) sustainability of public finances.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.