Country Report Sweden 2016

Landrapport

  • Sverige
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

28 april 2016

The Swedish economy is forecast to grow 2.9% in 2016. Supported by low interest rates, household consumption and investment are expected to grow.

2016_CR_WE_Sweden_key_indicators
2016_CR_WE_Sweden_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Insolvency decreases since 2014

After two years of increases, Swedish business insolvencies finally started to decrease again in 2014 and 2015. It is expected that this improvement will continue in 2016, although at a slower pace of 6%, reaching roughly 6,000 cases.

2016_CR_WE_Sweden_business_insolvencies

Economic situation

Robust growth and negative interest rates to combat deflation

2016_CR_WE_Sweden_Real_GDP

The Swedish economy is forecast to grow by 2.9% in 2016 after a GDP increase of 3.8% in 2015. Supported by low interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in 2015. The main problem Sweden was facing in 2015 was deflation, which was intensified by the appreciation of the krona relative to the euro, which accelerated deflation and made exports more expensive and thus less competitive.

2016_CR_WE_Sweden_Consumer_prices

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, finally to -0.5% in February 2016. This latest decrease was seen as a pre-emptive move ahead of the further easing by the European Central Bank. Inflation picked up again in early 2016 and is expected to increase 0.7%.

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.