Country report Sweden 2017

Landrapport

  • Sverige
  • Jordbruk,
  • Automotive/Transport,

16 mai 2017

Sweden´s economic growth is expected to slow down in 2017 to about 2% year-on-year, while business insolvencies are forecast to increase slightly.

Sweden key indicators
Sweden industries performance forecast

The insolvency environment

Insolvencies expected to increase again in 2017

Swedish business insolvencies have decreased since 2014, with a 5% decline recorded in 2016. However, in 2017 a turnaround is expected, with a 3% increase forecast.

Swedish business insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2017, but remains robust

Sweden real GDP growth

The Swedish economy is forecast to grow 2.2% in 2017 after increasing 3.1% in 2016. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in 2016.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2016 and is expected to increase 1.8% in 2017. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

Sweden - consumer prices

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.