Country Report Sweden

Landrapport

 • Sverige
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

01 juni 2015

The Swedish economy is set to grow by 2.4 % in 2015, with industrial production rebounding after three years of decline. Household consumption and investment growth are expected to continue.

 

 

CR_Sweden_June_2015_overview

 

 

 

The insolvency environment

After two years of increases. Swedish business insolvencies decreased 7 % in 2014. It is expected that this improvement will continue in 2015.

 

 

CR_Sweden_business_insolvencies

 

 

Economic situation

 

Negative interest rates to combat deflation

 

CR_Sweden_real_GDP_growth

 

 

The Swedish economy is set to grow by 2.4 % in 2015, with industrial production rebounding after three years of decline. Both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in 2014.

 

The main problem currently facing Sweden is deflation as the country is set to experience its third consecutive year of falling consumer prices. This is intensified by the appreciation of the kronor relative to the euro which accelerates deflation and makes exports more expensive and thus less competitive. Swedish authorities have voiced concerns that ongoing deflation could adversely affect the economic performance, as consumers have an incentive to delay purchases and consumption until prices fall further.

 

 

CR_Sweden_consumer_prices

 

In order to combat deflation and to weaken the currency the Swedish central bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014. In March 2015 the central bank extended its expansionary monetary policy by lowering the repo rate into negative territory (-0.25 %). Additionally it announced a quantitative easing program of buying 30 billion kronor worth of government bonds, which is intended to lower bond yields and to trigger more lending.

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.