Country Report Switzerland

Landrapport

 • Sveits
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

01 juni 2015

While exports, industrial production and investments are expected to decrease year-on-year in 2015, private consumption is expected to rise 1.1% in 2015.

 

 

CR_Switzerland_June_2015_overviewCR_Switzerland_industries_performance_forecast

 

 

The insolvency environment

The number of corporate insolvencies remains high in 2015

Swiss business insolvencies decreased 7% in 2014. However, due to the more difficult economic environment it is expected that this improvement will not continue in 2015. With 6,040 cases in 2014 the number of business failures was still about 1,800 cases higher than in 2008.

 

 

CR_Switzerland_business_insolvencies

 

 

Economic situation

 

 

CR_Switzerland_real_GDP_growth

 

Slowdown of growth

Swiss economic growth is expected to stagnate in 2015 mainly due to the decision of the Swiss National Bank to abandon the ceiling of the franc against the euro on January 15, 2015. Since then, export-oriented Swiss businesses have been negatively affected by the sharp appreciation of the franc against the euro, as their domestic production costs have risen relative to their export prices, squeezing profit levels. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. Tourism is also negatively affected.

 

 

CR_Switzerland_consumer_prices

 

While exports, industrial production and investments are expected to decrease year-on-year in 2015, private consumption is expected to rise 1.1% in 2015.

Household consumption is helped by decreasing consumer prices and cheaper imports. However, a persistently strong franc raises the chance of prolonged deflation, and consumer prices are expected to decrease in 2015 and 2016. Entrenched deflation poses the risk that households postpone consumption and businesses delay investments, expecting prices to decrease further. This would undermine overall economic growth.

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.