Country Report The Netherlands 2016

Landrapport

 • Nederland
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

28 april 2016

Since 2014, Dutch business failures started to decrease, and are expected to decline further in 2016. However, this figure is still higher than in 2008.

2016_CR_WE_Netherlands_key_indicators2016_CR_WE_Netherlands_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease further in 2016

The economic slowdown in 2012 and 2013 triggered sharp increases in business insolvencies. Due to the economic rebound since 2014 business failures started to decrease again, and are expected to decline further in 2016, to about 5,100 cases. However, this figure is still higher than in 2008, the year the global credit crisis started.

2016_CR_WE_Netherlands_business_insolvencies

Economic situation

The rebound is expected to continue in 2016

2016_CR_WE_Netherlands_Real_GDP

The rebound of the Dutch economy is expected to continue in 2016, although at a lower level than in 2015 (up 1.4%). The economy continues to benefit from lower oil prices, which offer relief to both consumers and businesses. Private consumption is expected to grow further in 2016 (up 1.3%), as households’ purchasing power increases, due to the delayed impact of a EUR 5 billion package of tax relief, low inflation and increasing real wages. Additionally, unemployment is expected to decrease below 7.5%. Dutch GDP growth is also sustained by surging investment and a rebound in industrial production. Exports are forecast to increase too, but at a lower level than in 2015.

2016_CR_WE_Netherlands_fiscal_balance

The Dutch government passed a number of austerity measures to trim the budget deficit. These aim to cut expenses by reducing spending on healthcare and social security benefits as well as to increase government earnings. It is expected that the budget deficit will remain below the 3% Maastricht threshold in 2016 and 2017, and that government debt will continue to decrease.

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.