Country report Austria 2018

Landrapport

 • Østerrike
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

15 mai 2018

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. The momentum is forecast to slow down in 2019.

Trading partners AustriaKey figures AustriaAustria sectors

The insolvency environment

Further insolvency decreases expected in 2018

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased by 1.5% in 2016. In 2017, accelerated economic growth led to a decrease of 3%, and business failures are expected to decline further in 2018.

Austria Insolvencies

Economic situation

Robust growth expected in 2018

Austrian GDP growth accelerated to more than 3% in 2017, mainly fuelled by robust growth in investments and exports.

Private consumption growth is sustained by decreasing unemployment and improved consumer confidence.

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. Growth momentum is forecast to slow down somewhat in 2019.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.