Country report Belgium 2018

Landrapport

 • Belgia
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

15 mai 2018

In 2018 the number of Belgian business insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

Belgium tradeBelgium key figuresBelgium industries

The insolvency environment

High level of corporate insolvencies despite forecast decrease in 2018

Belgian corporate insolvencies are expected to decrease by 2% year-on-year in 2018 after an increase of 8.7% in 2017. With about 9,750 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

Belgium insolvencies

 

Economic situation

Domestic demand drives growth

The Belgian economy grew 1.7% in 2017, as domestic demand was supported by increased business investment and higher household consumption, fuelled by increasing employment and wage growth.

Inflation has increased to more than 2% in 2017, partly due to higher indirect taxes.

In 2018 GDP is expected to increase again by 1.7%, still driven by domestic demand. Export growth is expected to slow down somewhat; competitive gains subside due to higher wages.

Despite annual decreases, public debt remains high at more than 100% of GDP, one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio. Further fiscal consolidation seems to be necessary in the medium term.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.