Country report Belgium 2019

Landrapport

  • Belgia
  • Generell økonomisk

28 mai 2019

In 2019 the number of Belgian business insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

 

belgiumbelgiumblegium

High level of corporate insolvencies remains

Belgian corporate insolvencies are expected to increase slightly in 2019 after a modest 1% decrease in 2018. With about 10,075 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

 

belgium

 

Domestic demand drives growth

Belgian economic growth slowed in 2018, and is expected to remain below 1.5% in 2019 and 2020. Besides domestic demand, public investment will contribute to economic activity with the launch of some major public investment projects.

The UK is an important main export market for Belgium, especially for industries like transport equipment, textiles, and chemicals, which could be negatively affected by the UK leaving the EU.

The fiscal deficits should increase again in 2019 and 2020 while central government debt remains high at about 100% of GDP, one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio. More fiscal consolidation seems to be necessary in the medium term.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.