Country report Denmark 2018

Landrapport

 • Danmark
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

15 mai 2018

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Denmark tradeDenmark key figuresDenmark sectors

 

The insolvency environment

Insolvency increase expected in 2018

Danish business insolvencies increased sharply in 2015 and 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies. It is expected that business failures will increase slightly this year, to about 2,315 cases.

Denmark insolvencies

Economic situation

Robust domestic demand sustains growth

The Danish economy is expected to grow by about 2% in 2018, driven by robust domestic demand, with private consumption and investment picking up.

Private consumption is sustained by historically low interest rates, rising disposable incomes and moderate inflation.

Household debt has decreased since 2014, but remains high at more than 240% of disposable income. However, credit conditions have been tightened for borrowers with very high liabilities. This should help reduce the chances of a housing bubble, especially in the Copenhagen area.

The export performance is expected to remain robust with 3.5% growth forecast in 2018. The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Brexit could have a negative impact on exports, as the United Kingdom is Denmark’s 4th largest export market.

Public finances are healthy, with government debt below 35% of GDP. This provides room for fiscal stimulus if required.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.