Country report France 2019

Landrapport

  • Frankrike
  • Generell økonomisk

28 mai 2019

With more than 55,000 business failures expected in 2019, the number of insolvencies will still be as high as during the start of the 2008 credit crisis.

 

francefrance3

The insolvency level remains high in 2019

After declines of 8% in 2016 and 6% in 2017, French business insolvencies decreased only 1% in 2018, and in 2019 a small increase is expected, in line with the ongoing economic stagnation. With about 55,000 cases forecast in 2019 the number of business insolvencies will still be as high as in 2008.

 

france

Economic growth expected to stagnate in 2019

The economic expansion is expected to stagnate at about 1.5% annually in 2019 and 2020 due to sluggish domestic demand and lower export growth.

Business sentiment has been impacted by the ongoing social protests and constraints in terms of labour supply and production capacity.   

Corporate debt has increased to more than 70% of GDP, and further increases could make French businesses vulnerable to a faster than expected rise in interest rates by the European Central Bank.

At almost 100% of GDP (up from 67% of GDP in 2008), French central government debt remains among the highest in the eurozone. It seems that more measures are required to curb public spending, which, at 57% of GDP, is the highest in the eurozone.

However, additional fiscal spending as a reaction to the social protests will lead to a higher budget deficit in 2019, above the Maastricht deficit threshold of 3% of GDP.

 

 

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.