Country report Germany 2019

Landrapport

  • Tyskland
  • Generell økonomisk

28 mai 2019

After several years of annual decreases, German business insolvencies are expected to increase again in 2019 as the economic expansion slows down.

 

germanygermanygermany

Insolvencies expected to increase after nine years of annual decreases

Germany‚Äôs consistent economic performance since 2010 resulted in annual decreases in business failures. In 2018 business failures decreased again, by 3.9%, to about 19,300 cases. However, a 2% rise is expected in 2019 as Germany´s GDP growth is forecast to slow down.

 

germany

The economic expansion slows down

Economic expansion should slow down in 2019 as external demand is decreasing while global trade uncertainty has increased, having a dampening effect on export growth, manufacturing orders and industrial production.

That said, domestic demand continues to sustain GDP growth. Investments continue to expand, while decreasing unemployment and rising wages support private consumption growth. Despite a slowdown, growth in the manufacturing, construction and services sectors remains robust.

A rebound is expected in 2020, but a marked slowdown in world trade and the potential imposition of US import tariffs on cars and car parts pose a downside risk for the German economy.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2015, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2019 and in 2020 the budget surplus is expected to be maintained.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.