Country report Ireland 2018

Landrapport

 • Irland
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

15 mai 2018

The Irish economy is expected to grow by about 4% in 2018, but remains exposed to ongoing economic uncertainties stemming from the Brexit decision.

Ireland tradeIreland key figures

 

Ireland sectors

 

The insolvency environment

Insolvency decrease expected to slow down in 2018

After six years of increases, Irish business insolvencies finally started to decline in 2013, and in 2017 business failures decreased 15%. However, this positive trend is expected to slow down in 2018, forecast to see a decrease of 2%.

Ireland insolvencies

Economic situation

The Brexit decision casts its shadow

The Irish economy grew robustly in 2017, based on solid domestic demand and export growth. In 2018 and 2019 GDP expansion is expected to continue, although at a slower pace (up 4.0% and 3.1% respectively).

However, economic prospects are more uncertain than in the past. As the British market accounts for about 15% of Irish goods and 20% of services exports, a potential economic downturn in the UK and the outcome of the on-going EU-UK negotiations (towards a “soft leave” or “hard leave”) will in any case affect Ireland´s economic performance.

Another issue is the high indebtedness of some households and businesses. Non-performing loans account for about 13% of outstanding loans, impairing the Irish banking system and leading to a more restrictive loan policy (especially for SMEs). The high indebtedness makes the economy vulnerable to faster than expected interest increases by the European Central Bank.

Due to past fiscal austerity, the budget deficit has diminished and public debt, while still high, has decreased.

 

 

 

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.