Country report Italy 2018

Landrapport

 • Italia
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

15 mai 2018

Despite a forecast 10% year-on-year decrease in 2018 the number of business insolvencies will still be much higher than the levels registered in 2008.

Italy tradeItaly key figuresItaly figures

 

The insolvency environment

Insolvencies decreasing, but to remain at a high level

In line with Italy´s weak economic performance over past years, corporate insolvencies registered annual increases between 2008 and 2014, mainly with double-digit growth rates.

Since 2015 insolvencies have decreased and in 2018 a 10% decline is expected. However, the forecast number of about 10,000 cases is still much higher than that registered in 2008 (7,500 cases).

 

Italy insolvencies

 

Economic situation

A modest rebound with potential downside risks

GDP growth has picked up in 2017, and is expected to continue in 2018. The rebound is broad-based, mainly driven by investments (mostly in machines and equipment) and export growth. Both business and consumer confidence have increased.

However, major downside risks remain. Reform efforts (e.g. in the labour market) have, thus far, been insufficient to boost higher growth rates, and Italy´s competitiveness has not significantly improved compared to its EU peers.

While the state of the Italian banking sector has improved in 2017 due to certain government actions (e.g. recapitalisation), many banks still suffer from non-performing loans, high operating costs and low profitability.

Despite some efforts for fiscal consolidation, the government debt-to-GDP ratio remains high, at more than 130%. In order to decrease the debt ratio substantially, a nominal annual growth rate of 3% would be required. Fiscal policy remains vulnerable to interest rate increases.

Political uncertainty remains a serious issue. In the March 2018 general elections populist and eurosceptic parties gained a major victory, and coalition talks are likely to become lengthy and cumbersome. The most likely outcome seems to be a hung parliament and even a snap election cannot be ruled out.

 

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.