Country report Switzerland 2019

Landrapport

  • Sveits
  • Generell økonomisk

28 mai 2019

Swiss economic growth is expected to slow down in 2019, as external demand from the Eurozone and the US has weakened and investment growth decreases.

 

swi

Corporate insolvencies expected increase again in 2019

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. In 2019, another 5% rise in business failures, to about 7,220 cases, is forecast.

 

swi

Growth expected to decrease in 2019

After robust economic performance in 2018 with buoyant manufacturing exports, Swiss GDP growth is expected to decrease to about 1% in 2019. The slowdown is mainly due to weaker external demand (especially from the Eurozone and the US) and lower investment growth (due to a less buoyant business sentiment).

Negative interest rates (the Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75% since 2015) have helped to contain currency appreciation and have supported private consumption, which is expected to grow at a higher level in 2019 than in 2018. Inflation is expected to remain below 1% in 2018.

Negotiations with the EU in order to establish a new institutional framework agreement are currently ongoing. A failure to conclude such an agreement would most probably hamper the economic exchange with the EU.

 

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.