Debt Collections Handbook Chile 2019

Inkassohåndbok

 • Chile
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Generell økonomisk,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

09 september 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Chile.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections provides debt collection services following a rigorous selection process in order to meet our clients´ needs. Our local partners carry out the collection process in-house, adhering to federal and state laws.

Interest

Generally, in the amicable phase, interest is charged to debtors. However, the percentage can be negotiated.

Interest is daily and it can vary according to the table that comes from the SBIF (Superintendency of Banks and Financial Institutions).

Debt collection costs

In Chile, debt collection costs are charged to debtors at the end of the process, especially in the last instalment. From a cultural perspective, Chilean debtors are used to paying debt collection costs, though often the actual amount of these costs is considered a matter of negotiation.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Chile's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures 
 • Lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Chile:

download icon red

Download Debt Collections Handbook Chile now!

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.