Debt Collections Handbook India 2019

Inkassohåndbok

 • India
 • Jordbruk,
 • Automotive/Transport,
 • Kjemikalier/Farmasøytisk,
 • Konstruksjon,
 • Varige Forbruksgoder,
 • Elektronikk/IKT,
 • Finansielle Tjenester,
 • Mat,
 • Generell økonomisk,
 • Maskiner/Ingeniør,
 • Metaller,
 • Papir,
 • Tjenester,
 • Stål,
 • Tekstiler

09 september 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in India.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections has been actively involved in amicable debt collections for the last 20 years. We now have a local team to collect in India. We follow proven principles of negotiations. By keeping in close contact with debtors, we are able to evaluate genuine cash flow problems and stalling excuses for non-payment. Field visits and face-to-face meetings with the debtors are an integral part of our collection initiatives.

Debt collection costs

It is not customary for debtors in India to pay collection costs, especially in recoveries in the amicable phase. Thus, in pre-legal recoveries, collection costs are not payable by the debtors. However, while passing a judgment, Indian courts may order the debtor to reimburse the legal or collection costs to the creditor.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of India's economic situation and covers the following topics:

 • Types of companies
 • Accepted and most common payment methods
 • Safeguarding measures
 • Retention of title
 • Insolvency proceedings

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in India and other countries:

 

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.