MENA economic growth engine falters - refuel or renew

Økonomisk forskning

 • Algerie,
 • Egypt,
 • Iran,
 • Jordan,
 • Kuwait,
 • Marokko,
 • Saudi Arabia,
 • Tunisia,
 • De forente Arabiske Emirater
 • Generell økonomisk

01 desember 2020

The coronavirus pandemic and an oil price slump are a double blow to economies in the Middle East and North Africa

Key points

 • The coronavirus pandemic and the related oil price slump is a double whammy for economies in the Middle East and North Africa (MENA). While financially still highly dependent on the global oil market that has tanked, the countries have also been diversifying towards the tourism sector, which is severely affected by the coronavirus outbreak.
 • A new oil market boom that could refuel the economies may be some time away and will not last in the long-run, as the global energy transition gains momentum. Meanwhile, public debt overhang continues to increase and requires urgent fiscal consolidation. Structural job losses and low capital investment could harm the region’s economic growth potential.
 • It is time for the economic model to be renewed and made more sustainable via acceleration of broad-based economic diversification efforts and a boost in technological innovation. Among stepping-stones identified in this crisis is pharmaceuticals. North African economies could also build on the ongoing shift to higher tech manufacturing and expansion of their trade networks.
 • The region’s growing interest in renewable energy projects needs to be taken to the next level, with investment in renewable energy capacity at the core of the economic renewal process. By providing a green way to satisfy the continued increase in local energy demand, fossil fuels could be freed up for the export market, reducing the risk of stranded assets in the transition period.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.