Market Monitor - Chemicals performance - Singapore

Market Monitor

  • Singapore
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

01 juni 2015

In 2015, Singapore’s GDP is forecast to grow a modest 3 %, and the production of chemicals is expected to grow at the same rate.

Market performance at a glance 

Singapore

  • The chemicals sector contributes to over 30% of Singapore´s manufacturing output. The island state is one of the leading petrochemical hubs in the region, and home to over 90 multinational chemicals corporations.
  • In 2015, Singapore’s GDP is forecast to grow a modest 3%, and chemicals´ production is expected to grow at the same rate. Profit margins are expected to remain stable.
  • There are some government initiatives aimed at attracting investments in this sector, particularly in the petrochemicals and specialty chemicals segments.
  • The overall indebtedness of businesses in this sector is not too high, and banks are generally willing to provide loans.
  • The average payment duration in the chemicals industry is 60 to 90 days. Payment delays and default cases are low, and expected to remain so in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance is relaxed for the chemicals sector.
  • However, we are more restrictive on the bunkering / fuel trading segment, as companies in this subsector have shown lower margins and high debt levels in the past couple of years. The market exit of OW Bunker at the end of 2014 has resulted in many unpaid creditors.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.