Market Monitor - Chemicals performance - Turkey

Market Monitor

  • Tyrkia
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

01 juni 2015

There are positive signs for the Turkish chemicals industry. In 2015, the chemicals sector is expected to grow driven by increasing demand and the positive effects of the lower oil prices.

Market performance at a glance 

Turkey

  • The Turkish chemicals sector is expected to grow in 2015, driven by increasing demand. Lower oil prices have a positive effect on industry performance.
  • However, the sector is structurally vulnerable due to its dependency on export markets and foreign exchange volatility.
  • The overall indebtedness of businesses is high in this sector, but banks are generally willing to provide loans to the chemicals industry.
  • The average payment duration in the Turkish chemicals industry is 120 days. The number of payment delays and insolvency cases is low, and no increase is expected in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance for the Turkish chemicals sector is currently relaxed.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.