Market Monitor - Chemicals performance - UK

Market Monitor

  • Storbritannia
  • Kjemikalier/Farmasøytisk

01 juni 2015

Growth in the chemicals sector is forecast to continue in 2015, on the back of UK’s robust economic performance.

Market performance at a glance 

United Kingdom

  • The UK chemicals sector has recorded growth in sales and exports in Q1 of 2015, despite the rather modest performance of the UK manufacturing sector in this period. Growth is forecast to continue in 2015, on the back of robust UK economic performance.
  • While concerns remain in relation to energy and commodity costs, the sector benefits from high entry barriers. Therefore, the majority of chemicals businesses are well established, with stable profit margins and sufficient equity strength, despite high research and development expenditures.
  • Only the petroleum subsector shows some weaknesses, as the market suffers from oversupply, leading to intense price competition while fixed costs are high.
  • The average payment duration in the UK chemicals industry is 90 days. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases is very low, and it is expected that there will be no change in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance for the British chemicals sector is currently relaxed.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.