Market Monitor - Construction industry - UAE

Market Monitor

  • De forente Arabiske Emirater
  • Konstruksjon

19 februar 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

United Arab Emirates

  • The sharp decrease in oil prices having a negative impact on the economy, and is also affecting real estate and construction.
  • Payments in the construction sector take between 90-120 days on average. However, payment is often delayed up to 180 days or even longer, especially when government departments are involved.
  • Due to the current challenging economic environment (probable overcapacity, reduced oil prices, less government spending) we are now more cautious in underwriting construction businesses.
  • Payment behaviour is expected to deteriorate and insolvencies to increase in the coming months.
  • Prudent cash flow management and continuation of bank facilities will be key to sustaining business in 2015

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.