Market Monitor - Construction industry - Mexico

Market Monitor

  • Mexico
  • Konstruksjon

18 februar 2016

Uncertainty about interest rates and currency volatility could derail the performance in 2016.

  • Mexican construction output grew 3% in 2015, with both residential and non-residential construction recording increases. Growth was mainly driven by private investment. Housing construction has rebounded due to the low interest rates on mortgage loans, increased funding for housing companies and increased subsidies.
  • In 2016, construction output is expected to grow at the same rate as in 2015. The energy sector reform and a national infrastructure plan should boost the construction of pipelines, power plants and airports. The 500 most important projects planned for 2016 would amount to Mexican pesos 446 billion (EUR 24 billion).
  • However, a further decline in oil prices, slower US growth, uncertainty about interest rates and currency volatility could derail the performance of the sector in 2016.
  • On average, payments in the construction industry take 45-120 days. It is common for buyers in this sector to pay slowly, especially in the public infrastructure segment. In 2015 payment delays by public bodies and state-owned enterprises increased.
  • Considering the potential impact of the still uncertain domestic and international environment on the construction industry, we maintain our 2016 performance outlook of ‘poor’ for the time being.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.