Market Monitor - Consumer durables - Indonesia

Market Monitor

  • Indonesia
  • Varige Forbruksgoder

31 mars 2016

The influx of cheaper brands from China has increased competition.

  • The Indonesian consumer durables retail sector has recorded robust growth rates in recent years, driven by a growing middle class with higher household purchasing power. However, in 2015 the pace of growth has decelerated due to economic growth woes and currency depreciation. Despite these, consumer confidence has improved again in early 2016 on the back of fuel price cuts.

 

  • Businesses’ profit margins are expected to remain stable in 2016 after deteriorating in H2 of 2015. While lower oil prices have helped to decrease logistics and distribution costs, the market is crowded with local and foreign players. The influx of cheaper brands from China has increased competition in the lower and middle segment, but businesses in the high-end segment will continue to experience growth as long as they differentiate themselves and focus on premium goods.

 

  • Most smaller consumer durables retail businesses still use internal financing or shareholder funds for their working capital, while middle-sized or larger companies use bank loans. Banks are generally open for lending to businesses, especially after the Central Bank lowered the benchmark interest rate in early 2016.

 

  • The current average payment duration in the industry is 30-60 days. The number of protracted payments is rather low, and non-payments are not expected to increase in the coming months.

 

  • Our underwriting stance for the industry is generally open, however we assess buyers more prudently in case of lack of financial and other qualitative information, such as strong group backing.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.