Market Monitor - Focus on machinery - Hungary

Market Monitor

  • Ungarn
  • Maskiner/Ingeniør

31 juli 2015

Hungary has become a key production base for automotive majors such as Audi, Daimler (Mercedes-Benz), Suzuki and General Motors.

Hungary

  • The Hungarian machinery sector is mainly focused on the production of agricultural machines and machines used by the automotive industry.
  • Hungarian agriculture output has increased, leading to rising demand for machinery.
  • In the automotive segment machinery businesses cooperate closely with international  car producers. Hungary has become a key production base for automotive  majors such as Audi, Daimler (Mercedes-Benz), Suzuki and General Motors.
  • Machinery sales only rose slightly in January-April 2015. However, sales prices have increased by more than 10% since June 2014, and order amounts are also higher. Therefore we expect profit margins to improve further in the coming months.
  • In general the gearing of businesses in this sector is low, and banks are generally willing to provide loans.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30-60 days. Payment delays are low, and expected to decrease further in the coming months. Insolvencies are low and not expected to increase in 2015.
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for all subsectors.
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.