Market Monitor - Focus on machinery - Sweden

Market Monitor

  • Sverige
  • Maskiner/Ingeniør

31 juli 2015

The Swedish machinery sector has seen many positive developments over the past few years and currently benefits from higher global demand.

Sweden

  • The Swedish machinery sector is highly export oriented. Its main segments are automotive (trucks), agriculture and industrial machines.
  • The industry has shown several years of positive development, and currently benefits from higher global demand. Sweden’s economic growth has also picked up (2.4% in 2014) and is forecast to be 2.2% in 2015. As a result, investments continue to increase.
  • Due to the benign growth outlook profit margins are expected to remain stable in 2015.
  • While the external financing requirement is high, the industry faces no particular lending problems as banks are generally willing to provide loans to the machinery sector.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30-45 days. Payment behavior has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2015
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for all subsectors.
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.