Market Monitor - Focus on steel and metals - Belgium

Market Monitor

  • Belgia
  • Metaller,
  • Stål

10 september 2015

Structural overcapacity in the industry had a negative effect on businesses´ profit margins in 2014, and this negative trend is expected to continue in 2015.

  • In 2014 Belgian steel and metals businesses were negatively affected by decreased orders from their main buyer industries construction and automotive. Since the beginning of 2015 shipments have increased again, but this rebound is offset by lower sales prices. At least the sector is helped by lower commodity prices.
  • The average payment duration in the steel/metals sector is 90 days. Payment delays and non-payment cases have increased in H2 of 2014, and are expected to rise further in the coming months, as the economic conditions for automotive and construction, as the main sectors for buyers of steel and metals products, are expected to remain subdued.
  • Over the last couple of months we recorded increasing insolvencies, mainly in the metals manufacturing subsector. That said, steel/metals business failures are expected to level off in H2 of 2015.
  • In general, our underwriting stance remains neutral for steel and metals businesses, however we have become more cautious on the metals manufacturing segment, scrutinising buyers in this subsector more closely. Even very well established metals manufacturing companies have faced or are facing problems due to limited orders.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.