Market Monitor - Focus on steel and metals - Canada

Market Monitor

  • Canada
  • Metaller,
  • Stål

10 september 2015

Competition in the sector is high, and there are clear signs of price wars as the industry is struggling with overcapacity and weaker demand.

  • In 2014 the Canadian steel/metals sector recorded 5.5% production growth, up to CAD 47.1 billion. However, since the end of 2014 and into H1 of 2015 growth slowed down, mainly due to decreased demand from the energy sector. This has resulted in growing overcapacity, decreasing sales prices and profit margins. While the lower Canadian dollar has increased steel export opportunities, global overcapacity issues have reduced this potential upside for Canadian businesses.
  • Competition in the sector is high, and there are clear signs of price wars as the industry is struggling with overcapacity and weaker demand. This is ultimately expected to result in reduced financial strength - especially for smaller and medium- sized players.
  • The average payment duration in the industry is 90 days. Payment delays have increased since the end of 2014, and are expected to rise further in the coming months, especially in the energy and mining related subsectors. Due to overcapacity concerns many companies are facing inventory issues, which is stalling their cash conversion cycle.
  • In general, our underwriting stance remains neutral for metals manufacturing and steel, however we have become restrictive on the energy and mining related segments due to the on-going problems in these industries.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.