Market Monitor - Machinery - Belgium 2016

Market Monitor

  • Belgia
  • Maskiner/Ingeniør

18 august 2016

Demand for Belgian machines and engineering businesses is still affected by the difficulties some major buyer industries are facing (e.g. construction).

  • Demand for Belgian machines and engineering businesses is still affected by the difficulties some major buyer industries are facing (e.g. construction). In contrast, machinery for manufacturing and agriculture are performing quite well. While competition is strong, high quality producers usually enjoy a competitive edge.
  • In general, the profit margins of Belgian machinery/engineering businesses have remained stable over the past 12 months as companies were able to reduce their cost base. In the coming months margins are expected to remain stable or to slightly deteriorate, depending on the level of activity (order books).
  • A major issue for the industry is that, in general, banks are still restrictive in granting financing. Businesses that do not have access to financing cannot perform in a sustainable way: gearing has always been high in the machinery sector due to the required investments.
  • On average, payments in the Belgian machinery/engineering sector take around 60 days. Payment experience is average, and the level of protracted payments has been low over the past couple of years.
  • Although still relatively low compared to other industries, the number of non-payment cases has increased over the past six months, and this negative trend is expected to continue. The number of insolvencies in the industry is at a low level, but slightly deteriorating.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.