Market Monitor - Machinery - Sweden 2016

Market Monitor

  • Sverige
  • Maskiner/Ingeniør

18 august 2016

The Swedish machinery industry has shown several years of positive development. Machinery production is expected to grow 2.3% in 2016 and 0.9% in 2017.

  • The Swedish machinery sector is highly export-oriented. Its main segments are automotive (trucks), agriculture and industrial machines. Currency volatility is a potential risk, as production costs are accrued in Swedish krona. Domestically, the largest customer of the Swedish machinery sector is the automotive industry (e.g. Volvo and Scania).
  • The industry has shown several years of positive development. Sweden’s economic growth has picked up 4.2% in 2015 and is forecast to increase 3.6% in 2016. As a result, capital expenditures continue to increase. Machinery production is expected to grow 2.3% in 2016 and 0.9% in 2017.
  • Due to the benign growth outlook, profit margins of machines businesses are expected to remain stable in 2016.
  • The machinery industry faces no particular lending problems as banks are generally willing to provide loans. Most companies benefit from the currently low interest rates when servicing their debt.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30 to 45 days. Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for this industry.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.