Market Monitor Automotive Belgium 2017

Market Monitor

 • Belgia
 • Automotive/Transport

05 september 2017

The increasing importance of Big Data and embedded technology/electronics is expected to lead to increased M&A activities in the supplier segment.

 

 • The Belgian automotive sector accounts for 1% of Belgium’s GDP. While production decreased slightly in 2016 (down 2.4% to about 400,000 units), domestic registrations or sales of new vehicles increased 8.1% year-on-year in 2016, and further growth is expected in 2017 (registrations of new passenger cars increased 4% year-on-year in H1 of 2017 according to the Belgian automotive association FEBIAC).
 • Besides several major assembly plants, Belgium hosts a large number of export-oriented, high-value components manufacturers that have good business opportunities given the increasing global demand for car electronics and sophisticated technology. That said, the increasing importance of Big Data and embedded technology/electronics, together with the global process in the industry, is expected to lead to more merger and acquisition activities of Belgian automotive suppliers in the mid-term.
   
 • Profit margins in the Belgian automotive sector are generally satisfying and expected to remain stable in 2017. While many businesses hold long-term debts, banks are supportive.
   
 • Payment behaviour in the sector has been good over the past two years, and the number of protracted payments and insolvencies is low. Both payment delays and business failures have decreased since the end of 2016, and we do not expect any deterioration in the coming months.
   
 • We assess the credit risk and business performance of the Belgian automotive sector as “Good”, and our underwriting stance continues to be open for all subsectors.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.