Market Monitor Automotive Mexico 2016

Market Monitor

  • Mexico
  • Automotive/Transport

27 oktober 2016

The Mexican automotive sector is expected to continue growing in the coming years, with production forecast to increase to 5.2 million vehicles in 2020.

  • The Mexican automotive industry has recorded an average growth rate of 4.5% over the past three years. It accounts for 17% of manufacturing GDP and generates more than 18% of manufacturing employment (more than 800,000 jobs). Direct foreign investment amounted to EUR 5 billion in 2015.
  • Mexico is currently the seventh largest producer of light vehicles globally, with 3.3 million units built in 2015 (up 5.6% year-on-year), and the fifth largest producer of car parts worldwide. Automotive exports increased 4.4% in 2015, with the US accounting for 72% of sales. Domestic car sales increased 9% in 2015 as a result of higher consumer confidence and increased brand competition.
  • The Mexican automotive industry is expected to continue growing in the coming years, also benefitting from the current slump in Brazilian automotive production and the strengthening of the US dollar. It is expected that production levels will increase to 5.2 million vehicles in 2020.
  • Payment behaviour in this sector has been good over the past two years, and the number of protracted payments and insolvencies is low. Business failures are expected to decrease further in the coming months as the business environment is expected to remain benign and banks are willing to lend. We assess the credit risk and business performance of the automotive sector as “Good”, and our underwriting stance continues to be open.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.