Market Monitor Construction Australia 2017

Market Monitor

 • Australia
 • Konstruksjon

14 februar 2017

A modest recovery is forecast in the non-residential segment due to stronger private demand and activity picking up in the infrastructure building sector.

 • In 2016 the Australian construction sector continued to suffer from subdued investment in mining and related projects. However, the industry saw significant increases in residential building activity, as the economy shifts away from its strong focus on mining.
   
 • Residential building activity is expected to increase further in 2017 before slowing down and decreasing in 2018-2019, with an anticipated decline of 6%.
   
 • Modest recovery is forecast in the non-residential segment due to stronger private demand and activity picking up in the infrastructure and commercial sectors. Engineering construction is also expected to increase, driven largely by the telecommunications sector due to rising National Broadband Network (NBN) related investment, as well as road, major rail and light rail projects.
   
 • It is important to take into account regional differences, e.g. while higher housing investment is projected for New South Wales from 2017-2018 onwards, there are weaker growth prospects for Queensland, Western and South Australia. 
   
 • Payments in the construction sector take between 90-120 days on average, and the level of non-payment notifications remains high.
   
 • Our underwriting approach remains cautious, particularly for small businesses, the mining-related segment and the Western Australia and Queensland markets generally.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.