Market Monitor Construction Mexico 2018

Market Monitor

  • Mexico
  • Konstruksjon

13 februar 2018

The outlook for 2018 remains subdued and the already low profit margins of many construction businesses are expected to deteriorate further in H1 of 2018.

  • 2017 was a difficult year for the Mexican construction industry as the public construction segment suffered from low investment, while private investment in residential and commercial construction remained stable at least. Overall construction output value contracted 3.8% year-on-year in Q3 of 2017. A the same time the construction materials segment has been negatively impacted by increased price volatility (mainly steel and cement).
  • The outlook for 2018 remains subdued and the (already low) profit margins of many construction businesses are expected to deteriorate further in H1 of 2018, mainly due to ongoing low building investment by the government and lower market activity ahead of the July 2018 presidential and general elections. Additionally, uncertainty over the outcome of the ongoing NAFTA renegotiations has an impact on building investments in Mexico.
  • In general banks are not restrictive in providing loans to the construction sector. However, the currently high interest rates are an issue for lenders.
  • On average, payments in the construction industry take 45-120 days. It is common for buyers in this sector to pay slowly, especially in the public infrastructure segment. Due to the subdued demand situation it is expected that non-payment notifications will increase in 2018.
  • While keeping a neutral underwriting stance for businesses active in the residential and commercial construction segments, we are restrictive on public construction and construction materials.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.