Market Monitor Construction Saudi Arabia 2017

Market Monitor

 • Saudi Arabia
 • Konstruksjon

14 februar 2017

Due to the deterioration in demand competition has increased, as builders operate on lower margins in order to obtain the remaining available business.

 • Construction demand in Saudi Arabia is expected to remain subdued in 2017. Due to the sharp decrease in oil prices since the end of 2014 the Saudi government, as the largest sponsor of construction acitivities, suffered a deterioration of its fiscal position.
   
 • Due to the deterioration in demand competition has increased, as builders have begun to operate on lower margins in order to obtain the remaining available business, which is leading to price wars. As a consequence, construction business profits will deteriorate further in 2017.
   
 • For construction businesses banks are the primary sources of funding. While banks were pursuing a very open loan policy strategy in the past, now lending has turned very restrictive due to the difficult economic situation and increasing default rates. This, together with the deterioriated demand situation, has strained the management of working capital and the cash flow position of most construction businesses, especially for smaller players.
   
 • Payment duration in the industry is 120-180 days on average. Payment experience has been bad over the past year, and non-payment notifications and insolvencies increased in 2016 due to the squeeze on working capital and reduced demand and prices. Both payment delays and protracted defaults are expected to increase by about 30% in the coming six months.
   
 • Due to the deteriorated business performance and credit risk situation, our underwriting stance has become restrictive for all construction subsectors.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.