Market Monitor Construction Sweden 2017

Market Monitor

  • Sverige
  • Konstruksjon

14 februar 2017

Value added construction growth is expected to grow by more than 2.5% in 2017, but due to fierce competition many smaller players have low margins.

  • In 2015 and 2016 the Swedish economy grew by more than 3%, which has helped to support domestic construction demand, especially in the residential construction segment. Construction performance has also been sustained by low interest rates and government subsidies. Value added construction growth increased 2.6% in 2016, and is expected to grow 2.7% in 2017.
     
  • However, due to fierce competition in the construction market many players - especially smaller players - have low margins. Gearing in the construction industry is not overly high, and banks are generally willing to provide loans to businesses. Both non-payments and insolvencies in the construction sector have been stable in 2016, and are expected to level off in 2017.
     
  • Our underwriting stance is generally open, with no restrictions for any subsectors. However, closer monitoring of small and medium-sized construction companies is required.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.