Market Monitor Consumer Durables China 2019

Market Monitor

  • Kina
  • Varige Forbruksgoder

11 april 2019

Profit margins of retailers in the online segment to increase slightly in 2019, while brick-and-mortar retailers face continued margin pressure.

 

 

 

 

 

china retail 2019 pic1

 

 

 

 

 

  • Despite a forecast slowdown of GDP growth in 2019 to about 6%, consumer durables sales are expected to remain stable. Following 6.9% growth in 2018 private consumption is forecast to grow 6.8% in 2019 supported by tax cuts to sustain economic growth.
  • While the growth potential for offline sales is increasingly limited, the average annual growth rate of online sales is above 25%. Profit margins of consumer durables retailers in the online segment are expected to increase slightly in 2019, while brick-and-mortar retailers face continued pressure on their margins.
  • Sales in the household appliances segment are expected to remain robust, but stiff competition keeps profit margins of smaller players at a low level, while larger companies usually show healthy margins. In the consumer electronics segment the fierce competitive environment keeps margins of most businesses at a low level.

     
  • In general, the gearing of consumer durables retailers is not overly high, and banks are principally willing to provide loans. Payments in the sector take 30-60 days on average, and payment behaviour has been good over the past two years. The current level of non-payment notifications is average, and payment delays as well as insolvencies are not expected to increase in 2019.
  • Our underwriting stance for large consumer durables retailers and businesses with good financial performance is generally open. However, we are more cautious with smaller businesses, and restrictive with companies that are highly geared and have a weak market position. In the furniture segment we are cautious with businesses exporting to the US due to the ongoing trade dispute. The same accounts for the textiles segment due to overcapacity.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.