Market Monitor Food Portugal 2016

Market Monitor

  • Portugal
  • Mat

02 desember 2016

The economic downturn of two main export markets - Brazil and Angola - has led to reduced exports and, to some extent, investment levels in the sector.

 

  • The Portuguese food sector is expected to grow 0.3% in 2016 and 1.8% in 2017. The economic downturn of two main export markets - Brazil and Angola - has led to reduced exports and, to some extent, investment levels in the sector. Investments are also negatively affected by Portugal´s more subdued GDP growth rate forecasts for 2016 and 2017 (1.0% and 1.2% respectively).
  • Producer price deflation in 2014 and 2015 had a negative impact on businesses' margins. Mainly affected was the meat subsector as a result of the Russian import ban. Profitability of food businesses has declined due to strong competition and price wars in the food retail segment. However, both consumer and producer food prices have increased again in 2016, which should have a positive effect on profit margins.
  • Non-payment notifications remained stable in 2016, and we expect no increase in 2017. As a result of the food sector's resilience and stable payment behaviour we are supportive in our underwriting stance. However, we are more restrictive when underwriting the meat subsector, which still suffers from overproduction and decreasing overseas sales.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.