Market Monitor - ICT industry - The Netherlands

Market Monitor

  • Nederland
  • Elektronikk/IKT

16 juni 2016

The industry is characterised by sharp price erosion and fierce competition, especially in the wholesalers segment. Market concentration is still on-going.

  • In 2016 the Dutch ICT sector is expected to grow further, on the back of the country’s  continued economic rebound (GDP is forecast to grow 1.6% in 2016) and increasing consumer spending. Another driver of ICT growth is the rising business investment in big data and cloud computing solutions.
  • The industry is characterised by sharp price erosion and fierce competition, especially in the ICT wholesalers segment. Market concentration is still on-going in this subsector. While margins are under pressure, most ICT businesses are still able to realize solid profits.
  • While ICT businesses’ bank financing requirements are generally high, banks are willing to provide credit to ICT companies.  
  • Payments in the ICT sector take 60 days on average and payment delays are expected to remain stable in the coming months.
  • The insolvency level remains low compared to other industries. The ICT insolvency environment is expected to improve in 2016 after a slight deterioration in 2015.
  • Our underwriting stance remains generally open, and we assess and determine the risks on a case-by-case basis. Our requirements regarding financial information of ICT buyers are very high, given that many companies in this industry face low margins and high competition.
Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.