Market Monitor ICT Netherlands 2019

Market Monitor

  • Nederland
  • Elektronikk/IKT

18 juni 2019

While ICT distributors are becoming larger, many smaller companies are changing their business models towards a more IT service-oriented approach.

      

 

nl ict 2019 pic1

 

  • The Dutch ICT industry accounts for about 4.5% of GDP, with approximately 365,000 employees in the sector. About 95% of ICT businesses have less than 10 employees, and there are only 200 companies with more than 100 employees.
  • In line with the robust economic performance, ICT valued added grew 3.6% in 2018 and, despite the forecast of an economic slowdown, is expected to increase about 3% in 2019. Competition in the market remains high, and while ICT distributors are becoming larger, many smaller companies are changing their business models to have a more service-oriented approach.
  • Profit margins in the Dutch ICT sector are expected to remain stable over the coming 12 months after a slight deterioration in 2018. The overall indebtedness of the sector is not overly high and banks are generally willing to lend to ICT businesses.
  • On average, payments in the ICT industry take between 30 and 60 days and our portfolio payment experience has been good over the past two years. The number of payment delays and insolvencies is low and expected to remain stable in H2 of 2019.
  • Due to the solid performance and benign credit risk situation, our underwriting stance for this industry remains generally open. However, given the highly competitive environment and the low margins of many ICT businesses, the requirements for financial information on ICT buyers are very high.

 

 

 

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.