Market Monitor ICT Spain 2019

Market Monitor

  • Spania
  • Elektronikk/IKT

18 juni 2019

The profit margins of many Spanish ICT wholesale and retail businesses remain tight, which is mainly due to high competition in terms of sales prices.

 

spain ict 2019 pic1

 

  • While ICT sales have increased steadily over the last couple of years, turnover growth has slowed down in 2017 and 2018 to 1.2% and 1.7% respectively, after a 5.4% increase in 2016. The slower growth rates are due to lower demand from both private and public buyers. Sales are expected to grow about 2% annually over the next five years.
  • A significant number of ICT businesses belong to multinational groups, and the amount of foreign investment is stable. However, the Spanish ICT trade balance is structurally negative, as the export level is low.
  • Margins of many ICT businessess remain stable but tight, especially in the ICT wholesale and retail subsector. This is mainly due to high competition in terms of sales prices.
  • In general, financing requirements are average in the ICT sector, and banks are willing to lend to the industry. However, it is important to differentiate along subsectors, as the liquidity requirements of IT producers are significantly lower than those of wholesalers and retailers, which have higher working capital needs and are highly dependent on short-term lines of bank credit.
  • On average, payments in the ICT industry take between 30 and 60 days, and the payment behaviour over the past two years has been good. The level of both payment delays and insolvencies in the ICT sector is low, and expected to remain stable in 2019.
  • Our underwriting stance for the industry remains generally open to neutral, with closer monitoring of highly geared small- and medium-sized businesses. When underwrting ICT wholesalers and retailers it is important to take into account available lines of credit and outstanding balances in order to assess the liquidity situation.

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.