Market Monitor Metals and Steel Belgium 2019

Market Monitor

  • Belgia
  • Metaller,
  • Stål

26 november 2019

Demand for metals and steel is currently impacted by the slowdown in demand from automotive and reduced investment from other manufacturing industries.

Demand for Belgian metals and steel is currently being impacted by the slowdown in demand from automotive and reduced investment from other manufacturing industries in Belgium and the EU. Profit margins of many businesses have decreased over the past 12 months due to increased competition. Value added growth in the iron and steel segment is expected to decrease by about 5% in 2019, with a modest 0.1% rebound forecast in 2020.

Gearing of businesses mainly depends on the subsector, e.g. while large metals and steel groups have a lower gearing, the overall indebtedness of metal traders and smaller buyers in the semi-finished goods segment is rather high. Banks are still generally willing to provide loans to Belgian metals and steel businesses.

Payments in the Belgian metals and steel sector take about 60 days on average, and the number of non-payment notifications in 2019 has been lower than in 2017 and 2018. While Belgian business insolvencies are forecast to increase 4% in 2019 and 2% in 2020, it is expected that steel and metals business failures will level off. 

Our underwriting stance is neutral for both the metals and steel segments, especially for larger groups. However, we are more cautious with businesses that depend heavily on supplies to the automotive industry. Regarding metals and steel traders interim figures are required to better follow-up their business activities.

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.