Market Monitor Steel Metals Czech Republic 2018

Market Monitor

  • Tsjekkisk Republikk
  • Metaller,
  • Stål

27 november 2018

The main potential downside risk for the industry is a deterioration in orders from main buyer industries, especially from the automotive sector.

 

czech rep steel 2018 pic1

 

 

  • The domestic demand situation for steel and metals is currently good, driven by robust demand from automotive, engineering, and construction. Profit margins of steel and metal businesses improved in H1 of 2018 due to stable sales prices and a general price increase since 2016. Margins are expected to remain stable in the coming six months.

 

  • Payments in the Czech steel and metals sector take 60-90 days on average. Payment experience has been good over the past two years, and both payment delays and insolvencies are expected to remain stable in the coming months. The insolvency level in this segment is low compared to other industries.
  • Our underwriting stance is generally neutral for the iron and steel segment, as local steel production decreased 14% year-on-year in 2017 due to reconstruction and modernisation of domestic steel mills. At the same time the local steel sector is facing overcapacities and competition of cheaper producers from Asia. That said, our underwriting stance is open for the metals and metals manufacturing subsectors. Both segments currently benefit from a positive price development, stable margins, a good level of orders and good access to external financing.
  • The main potential downside risk for the industry is a deterioriation in orders from main buyer industries, especially from the automotive sector. To a certain extent sales price volatility seems to be managable for steel and metals companies. The Czech steel and metals sectors are highly export-oriented with the EU as the main destination, while the US market accounts for just 3% of Czech steel and metals exports. Therefore, the impact of US import tariffs is rather low.

 

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.