Market Monitor Steel Metals Spain 2018

Market Monitor

  • Spania
  • Metaller,
  • Stål

27 november 2018

Competitiveness of the steel and metals industry remains negatively impacted by power costs, which are about 30%-50% higher than in France or Germany.

 

 

 

spain steel 2018 pic1

 

 

  • According to the World Steel Association, Spanish steel production increased 6.6% year-on-year in 2017, to 14.5 million tons, while exports increased 5.8%. Domestic steel consumption also increased last year (up 8%).
  • Due to increasing sales prices and higher demand since H2 of 2017, especially from the construction sector, Spanish steel production rose again in 2018, by 3.3% year-on-year between January and July.
  • Profit margins are expected to remain stable in the coming months. The direct impact of US import tariffs on the steel and metals sector is low given the limited share of exports (about 5% of total Spanish steel exports) to the US. While the risk of decreasing steel prices remains, due to surplus exports from outside the EU (especially from Russia and Turkey), it seems that additional safeguard measures set up by the EU will be a strong mitigating factor.
  • The competitiveness of the domestic steel and metals industry remains negatively impacted by power costs, which are about 30%-50% higher than in France or Germany. This is of major importance for the sector, given that 75% of Spanish steel producers work with electric furnaces.
  • Payment experience has been good over the past two years, and both payment delays and insolvencies remained stable in 2017 and H1 of 2018, and are expected not to increase in the coming months.
  • However, our underwriting stance for the steel sector remains neutral to cautious due to the potential downside risks (escalation of trade disputes, eurozone growth deceleration, decreasing demand from major buyer industries like automotive and construction). We closely monitor businesses that are vulnerable to US import tariffs and price fluctuations.

 

Relaterte dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Fremstillingene som er gitt her er kun generell informasjon, og skal ikke stoles på eller brukes som grunnlag for noe formål. Vennligst referer til selve polisen eller den aktuelle produkt- eller serviceavtalen for de styrende vilkårene. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes til å skape noen rett, plikt eller ansvar fra Atradius' side, inkludert noen forpliktelse til å gjennomføre tilbørlig aktsomhet (due diligence) for kjøpere eller på dine vegne. Hvis Atradius gjennomfører tilbørlig aktsomhet for en kjøper, er det for egne underwriting-formål, og ikke til fordel for den forsikrede eller noen annen. I tillegg skal Atradius og tilhørende og tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke i noe fall være ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk av de fremstillinger som det er gitt informasjon om her.